Protestantse Theologische Universiteit

Help en documentatie

Center for Barth Studies

Handleiding voor het gebruik van de Karl Barth zoekmachine

In de database vindt u bibliografische gegevens van zowel primaire als secundaire literatuur betreffende Karl Barth en zijn werk. Zoeken is mogelijk op bibliografische data als auteur of titel, maar ook op trefwoord en op personen die in de publicaties worden genoemd. Het is de bedoeling dat u in de toekomst ook kunt zoeken op primaire literatuur waarnaar verwezen wordt in de publicaties.

A. De startpagina van de zoekmachine

1. Taal

Kies de taal van uw keuze, Nederlands, Engels of Duits. Hierin zullen vervolgens alle schermen worden weergegeven.

2. Linker tabel

Kies hieruit de categorie publicaties die u wenst te zien.

 • ‘Zoek alles’: alle publicaties.
 • ‘Boek’: alle boeken; hieronder vallen ook dissertaties, verzamelbundels en artikelbunde­lingen.
 • ‘Dissertatie’: alle dissertaties.
 • ‘Recensie’: recensies van boeken, verschenen in tijdschriften, met zo mogelijk een koppeling naar het desbetreffende boek.
 • ‘Artikel’: artikelen verschenen in tijdschriften.
 • ‘Boekartikel’: een artikel in een boek; of een hoofdstuk opgenomen in een boek dat niet in zijn geheel van belang is voor het Barth-onderzoek. Ook de gegevens van het boek zijn in de database opgenomen.
 • ‘Diversen’: alle overige publicaties, zoals webpagina's en cd-roms.

3. Rechter tabel

Kies hieruit waarmee u wilt zoeken:

 • ‘Woord uit de titel’
  Als u zoekt op ‘Woord uit de titel’, doorzoekt het programma de volgende velden: titel, ondertitel, serietitel, titel Engels, ondertitel Engels, serietitel Engels.
  U kunt op drie manieren zoeken op woorden uit de titel:
  1. Met één woord. Dit woord moet uit minimaal vier letters bestaan. Zoeken op ‘mens’ levert alleen publicaties op waarin het woord ‘mens’ als zodanig voorkomt.
  2. Met een lettercombinatie gevolgd door een * (asterisk). De asterisk staat voor een willekeurig aantal toegevoegde letters. Zoeken op ‘god*’ levert titels op waarin woorden als ‘godsdienst’, ‘goddelijk’ e.d. voorkomen.
  3. Met meerdere woorden of lettercombinaties met een *, gescheiden door een spatie. Het zoekprogramma vindt alle titels waarin één van de woorden of lettercombinaties voorkomt. Zoeken op ‘mens man*’ levert alle titels waarin het woord ‘mens’ en/of woorden als ‘mann’, ‘mannelijk’ voorkomen, maar niet ‘man’ (omdat het slechts uit drie letters bestaat).
 • ‘Auteur’, ‘Trefwoord’, ‘Uitgever’, ‘Tijdschrift’, ‘Persoon’
  Als u begint te typen in de zoekbalk, verschijnt een lijst van auteurs, trefwoorden etc., die beginnen met de ingevoerde letters. Door op een item in deze lijst te klikken, wordt het item in de zoekbalk ingevuld.
  Als u op ‘Toon auteurs’ etc. klikt, verschijnt er een venster waarin alle auteurs etc. in alfabetische volgorde zijn opgenomen. Klikt u op een van de items in de lijst, dan wordt het item ingevuld in de zoekbalk.
  Een andere manier om te zoeken op auteur, trefwoord etc. is (een deel van) de naam of het woord in te vullen in het zoekveld bovenin in het venster met de lijst. Bij trefwoorden wordt niet slechts op de lettercombinatie gezocht in de trefwoorden, maar ook in de subtrefwoorden.
 • ‘Trefwoord’
  Aan (hoofd)trefwoorden zijn vaak subtrefwoorden toegevoegd. In de lijst wordt een subtrefwoord gevolg door een pijl (->) en het hoofdtrefwoord waar het bij hoort. U kunt zowel op het hoofdtrefwoord (inclusief alle bijbehorende subtrefwoorden) als op één subtrefwoord zoeken.
  De lijst met trefwoorden die verschijnt als u op ‘Toon Trefwoorden’ klikt, kunt u verkleinen door onderin het scherm een trefwoordsoort te kiezen.
  In de lijst met trefwoorden die verschijnt als u op ‘Toon Trefwoorden’ klikt, staat een gele pijl voor die trefwoorden waaraan subtrefwoorden zijn verbonden. Als u op deze pijl klikt, verschijnen onderin het scherm de bijbehorende subtrefwoorden. U kunt op zo'n subtrefwoord zoeken door erop te klikken.
 • ‘Persoon’
  ‘Persoon(snaam)’ verwijst naar namen van mensen, vermeld in de publicatie.
 • ‘Jaar’
  Door een bepaald jaartal in te vullen in de zoekbalk, verkrijgt u alle publicaties uit dat betreffende jaar.
 • ‘ReferentieID’
  Als u het unieke identificatienummer van een publicatie weet (te vinden achter Referentie Nr onderin het uitgebreide resultatenscherm), kunt u dit nummer invullen in de zoekbalk en zal de zoekopdracht alleen deze publicatie als resultaat geven.

De database is niet hoofdletter-gevoelig voor deze zoekopdrachten.
Het zoeken start wanneer op de knop ‘Zoek’ wordt geklikt.

B. Zoekresultaten

 • ‘Zoek alles’
  Als in de linker tabel de optie ‘Zoek alles’ is gekozen, verschijnt er een tabel waarin voor alle soorten publicaties het aantal resultaten is aangegeven dat voldoet aan de zoekcriteria. Als er publicaties in een bepaalde categorie zijn gevonden, dan wordt de naam van die categorie in het blauw aangegeven. Door hierop te klikken krijgt u een weergave van de zoekresultaten in deze categorie.
 • ‘Trefwoord’
  Indien u hebt gezocht op trefwoord, krijgt u na het aanklikken van een categorie publicaties een scherm te zien met subtrefwoorden. Achter elk subtrefwoord staat vermeld aan hoeveel publicaties (binnen de door u gekozen categorie) dit subtrefwoord is toegekend. Door het rondje aan te klikken selecteert u de publicaties met dit subtrefwoord. De default is ‘Alle subtrefwoorden’, onderaan de lijst; kiest u deze mogelijkheid, dan krijgt u alle publicaties (van de geselecteerde categorie) die het door u gekozen trefwoord hebben, zowel die met als die zonder subtrefwoord.
 • Geen resultaten
  Als er geen resultaten zijn, kunt u terugkeren naar de startpagina van de zoekmachine door op ‘OK’ te klikken.

C.   Weergave van de resultaten

In de titel wordt aangegeven waarop is gezocht. In de witte balk wordt het totaal aantal zoekresultaten weergegeven, evenals de selectie die op het scherm getoond wordt (links bovenaan). Door op ‘volgende’ en ‘vorige’ te klikken (rechts onder- en bovenaan) kunt u door de verschillende schermen met resultaten heen bewegen.

Naast ‘volgende’ en ‘vorige’ bevat de grijze balk onderaan de volgende mogelijkheden:

 • ‘Zoek opnieuw’: hiermee keert u terug naar de beginpagina van de zoekmachine.
 • ‘Home’: hiermee keert u terug naar de startpagina van de Karl Barth zoekmachine.
 • ‘Zoek index’: hiermee keert u terug naar het overzicht van de zoekresultaten, met de weergave van het aantal publicaties per categorie.
 • ‘E-mail’: met behulp van het e-mailadres kunt u ons vragen stellen of op de hoogte brengen van aanvullingen en correcties van de gegevens in de database.

De grijze balk bovenaan bevat de titels van de gegevens eronder. Als de titel onderstreept is, is het mogelijk deze kolom te sorteren door op deze titel te klikken. Nogmaals klikken, resulteert in een sortering in omgekeerde volgorde. De diverse schermen kunnen de volgende titels en gegevens bevatten:

 • ‘Titel en ondertitel’: Blauw weergegeven is de hoofdtitel, eronder in het zwart de ondertitel. Daaronder staat de auteur vermeld. Door op de hoofdtitel te klikken krijgt u de uitgebreide presentatie van het item. De publicaties zijn standaard alfabetisch gesorteerd op de achternaam van de (eerste) auteur. Door op ‘Titel en ondertitel’ te klikken bovenaan worden de items gesorteerd in omgekeerde alfabetische volgorde.
 • ‘Soort’: het soort publicatie (boek, tijdschrift etc.).
 • ‘Jaar’: het jaar waarin de publicatie is gepubliceerd. Door hierop te klikken sorteert hij numeriek-oplopend, na nog een keer klikken wordt er andersom gesorteerd.
 • ‘Uitgever’: de verkorte naam van de uitgever van de publicatie, met eronder de plaats van uitgave. Sorteren is mogelijk op de verkorte naam.
 • ‘Taal’: de taal waarin de uitgave is geschreven. Het is mogelijk hierop te sorteren.
 • ‘Tijdschrift/Jaargang’: hier worden de titel van het tijdschrift en de jaargang waarin de recensie of het artikel is verschenen, weergegeven. Sorteren geschiedt op de naam van het tijdschrift.
 • ‘Instituut’: het instituut waar een dissertatie is aangenomen en eronder vermeld de plaats waar dit instituut zich bevindt.

D. Uitgebreid resultatenscherm

Wanneer in de weergave van resultaten op de blauwe titel van een publicatie wordt geklikt, wordt een nieuw scherm geopend, waarin gedetailleerde informatie over de publicatie wordt gegeven. Bovenaan wordt de naam van de (eerste) auteur gegeven en eronder, in een grijze balk, de zoekopdracht met de zoekcriteria.

De meeste informatie behoeft geen verdere toelichting. Een aantal items kan weergegeven worden met blauwe letters, wat betekent dat door erop te klikken er een scherm verschijnt met meer informatie:

 • ‘Auteur’, ‘Redactie’, ‘Serie-redactie’, ‘Persoon’, ‘Promotor’: Door op de naam te klikken krijgt u een scherm met specifiekere gegevens over de betreffende persoon, zoals (alternatieve) achternaam, geboorte- en sterfdatum. ‘Standaardnaam’ is de naam zoals die in de diverse schermen altijd wordt weergegeven.
 • ‘Uitgever’: Door op de uitgever te klikken krijgt u gegevens over de uitgeverij.
 • ‘Tijdschrift’: Gegevens zoals plaats van uitgave, afkorting volgens de TRE en de taal waarin de meeste van de artikelen en recensies worden geschreven.
 • ‘URL’: Indien het een webpagina betreft staat hier het adres achter. Door hierop te klikken wordt deze pagina geladen.
 • ‘Boek’, ‘Dissertatie’, ‘Recensies’, ‘Boekartikelen’: Door op de hyperlink te klikken gaat u naar de gegevens van de betreffende publicatie.
  ‘Boek’ betreft de heruitgave van een dissertatie, het boek waarin een boekartikel is te vinden, of het boek dat is gerecenseerd.